Tietosuojaseloste

TILINTARKASTUS POINTTI OY

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Tilintarkastus Pointti Oy

Yhteystiedot:
Seinäjoentie 61, 63130 Mäyry

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Kuortaneen Kirjanpito Oy /Tuomo Vire
puhelinnumero 040 841 0508, sähköposti tuomo@tilintarkastuspointti.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on asiakkaat sekä tavaran- ja palveluntoimittajat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja toimittajasuhteen perusteella ja niitä käsitellään vain asiakas- ja toimittajasuhteen hoitamiseen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakas- ja toimittajarekisteri sisältää seuraavat tiedot: nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: tuomo@tilintarkastuspointti.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää toimeksiantoon liittyvä aineisto Tilintarkastuslaissa (4. luku 4 § ) määritellyn ajan (6 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi toimeksiantoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta tai toimittajalta itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin ulkopuolisille tahoille.

8. Käsittelyn kesto

Asiakkaiden ja toimittajien henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa sekä 6 vuotta toimeksiannon päättymisen jälkeen.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tällaisia tahoja ovat ohjelmistotoimittajat ja IT-tuki, jolla on pääsy tietojärjestelmiin.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Create a website or blog at WordPress.com

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: